Προσλήψεις 5 ατόμων για ερευνητικά προγράμματα στο ΑΠΘ

Στην πρόσληψη 5 ατόμων για τη συμμετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων προχωρά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με καταληκτική ημερομηνία Υποβολής δικαιολογητικών την 11/02/2019.

Δείτε τις θέσεις που προκηρύσσονται στα παρακάτω link:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Συμμαχία ερευνητικών υποδομών σεισμολογίας και σεισμικής μηχανικής για την Ευρώπη” 

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για την προστασία σχολείων και κρίσιμων κτιρίων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών καταστροφών»

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Καινοτόμες υπηρεσίες έξυπνης γεωργίας που υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία στη γεωργία – LIFE GAIA Sense»