Πρόσληψη 10 ατόμων στη ΔΕΥΑ Βόλβης

Δείτε την προκήρυξη εδώ.