Πρόσληψη 10 μουσικών στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα ατόµων Μουσικών ωροµισθίων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ