Πρόσληψη 134 ατόμων στον δήμο Θέρμης

Η ΔΕΠΠΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού συνολικού αριθμού 134 ατόμων για τη λειτουργία των δράσεων των Διευθύνσεων Χορού, Ωδείου, Εικαστικών, Θεάτρου, Πολιτιστικών Δράσεων και των ΚΔΑΠ της Δημοτικής Επιχείρησης, καθώς και ενός ΤΕ Καλλιτεχνικού Διευθυντή-Μουσικό για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Θέρμης κατά την διδακτική περίοδο 2019-2020.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού Θεσσαλονίκης (από ∆ευτέρα 19/08/2019 έως Παρασκευή 30/08/2019) στα γραφεία της Επιχείρησης, καθηµερινά ∆ευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.µ έως 13.00 µ.µ.

ΔΕΙΤΕ αναλυτικά την προκήρυξη για το καλλιτεχνικό και διδακτικό προσωπικό ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ αναλυτικά την προκήρυξη για τον καλλιτεχνικό διευθυντή ΕΔΩ