Πρόσληψη 18 ατόμων στην Άρσις στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”, με κωδικό ΟΠΣ 5029944 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

 • μία θέση (1) Συντονιστή Έργου ΩΡ-001
 • μία θέση (1) Διοικητικού Υπάλληλου ΩΡ-002
 • μία θέση (1) Ψυχολόγου ΩΡ-003
 • μία θέση (1) Κοινωνικού Λειτουργού ΩΡ-004
 • δύο θέσεις (2) Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή ΩΡ-005
 • μία θέση (1) Υπεύθυνου Σχολικής Διαρροής και Ένταξης στο Σχολικό Περιβάλλον ΩΡ-006
 • μία θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού- Εμψυχωτή ΩΡ-007
 • τέσσερις θέσεις (4) Παιδαγωγού ΩΡ-008
 • μία θέση (1) Υπεύθυνου Εθελοντών ΩΡ-009
 • μία θέση (1) Υπεύθυνου Mobile School ΩΡ-010
 • μία θέση (1) Εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΩΡ-011
 • δύο θέσεις (2) Street-worker ΩΡ-012
 • μία θέση (1)Υπεύθυνου Τροφοδοσίας και Τεχνικής Υποστήριξης ΩΡ-013

Κατεβάστε την πρόσκληση, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προσόντα της κάθε θέσης εδώ.