Πρόσληψη 2 γιατρών στο δήμο Νεάπολης-Συκεών

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο Ιατρούς (Ωτορινολαρυγγολόγος, Νευρολόγος) για την κάλυψη αναγκών του.

Το αντικείμενο του έργου θα είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών που θα προσφέρονται στα Κ.Α.Π.Η., στα Δημοτικά Ιατρεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών, στις οικίες των εξυπηρετούμενων καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο για την υλοποίησή του.

Η συνολικής διάρκεια του έργου θα είναι έως ένα έτος.

Δείτε την προκήρυξη για τη θέση ιατρού ΩΡΛ εδώ.

Δείτε την προκήρυξη για τη θέση ιατρού Νευρολογίας εδώ.