Πρόσληψη 22 ατόμων σε υπηρεσίες του υπ. Δικαιοσύνης

Δύο προκηρύξεις εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για πρόσληψη συνολικά 22 ατόμων.

Ειδικότερα:

— Η πρώτη προκήρυξη αφορά την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς, Λάρισας & Λαμίας του Υπουργείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, συνολικά εννέα  ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, Αθήνα Αττικής

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιώς, Πειραιάς Αττικής

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, Λάρισα Θεσσαλίας

2ΥΕ Νεκροτόμων, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, Αθήνα Αττικής

1ΥΕ Νεκροτόμων, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιώς, Πειραιάς Αττικής

1ΥΕ Νεκροτόμων, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, Λαμία Φθιώτιδας Στ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λεωφόρος Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κου Ν. Μπέγκα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 1307560.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-09-2018 έως και 05-10-2018

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, συνολικά δεκατριών ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών, Δ. Θηβαίων Βοιωτίας

1ΤΕ Νοσηλευτικής, Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας, Δ. Βισαλτίας Σερρών Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Νοσηλευτικής, Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, Δ. Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας

1ΤΕ Νοσηλευτικής, Κατάστημα Κράτησης Χανίων, Δ. Χανίων Κρήτης

1ΤΕ Νοσηλευτικής, Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου, Δ. Δωρίδας Φωκίδας Στ. Ελλάδας

1ΤΕ Νοσηλευτικής, Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, Δ. Ωρωπού Αττικής

1ΤΕ Νοσηλευτικής, Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας, Δ. Κέρκυρας Ιονίων Νήσων

1ΤΕ Νοσηλευτικής, Κατάστημα Κράτησης Κω, Δ. Κω  Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΤΕ Νοσηλευτικής, Κατάστημα Κράτησης Τρίπολης, Δ. Τρίπολης Αρκαδίας Πελοποννήσου

1ΤΕ Νοσηλευτικής, Κατάστημα Κράτησης Χίου, Δ. Χίου Β. Αιγαίου

1ΤΕ Νοσηλευτικής, Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου, Δ. Αργολίδας Πελοποννήσου

2ΔΕ Αρτεργατών, Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών Κορυδαλλού, Δ. Κορυδαλλού Πειραιά Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων & Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, Λεωφόρος Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Παναγιώτη Καινούριου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 1307033.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-10-2018 έως και 10-10-2018