Πρόσληψη 251 ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τη σύσταση διακοσίων πενήντα μίας θέσεων διοικητικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο καθορισμός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, του τρόπου και χρόνου υποβολής αυτών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Δείτε το ΦΕΚ και τις ειδικότητες εδώ.