Πρόσληψη 30 καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Η ΚΕΠΑΠ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2018-2019, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως 8 µήνες, συνολικό αριθµό 30 ατόµων, γυµναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.