Πρόσληψη 45 γυμναστών στο Δήμο Λάρισας

H Διεύθυνση Αθλητισμού Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα πέντε (45) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 32 εβδομάδες (8 μήνες), με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017.

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ