Πρόσληψη 5 εικαστικών από την Κοινωφελή Επιχείρηση δήμου Καλαμαριάς

Την πρόσληψη πέντε ατόμων – εικαστικών ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμαριάς για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε ένα μόνο κωδικό θέσης.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedka.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Κ.Ε.Δ.ΚΑ. (Δ/νση: Αγ. Νικολάου – Μικρουλέα ) καθημερινά από 08.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

Πληροφορίες: τηλ. 2310 455988.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.