Πρόσληψη 7 γυμναστών με ειδικότητα κολύμβησης στο δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Αθλητισμού,  Περιβάλλοντος δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Κολυµβητικών Τµηµάτων στην επικράτεια του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά την περίοδο 2017 – 2018, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (08) µηνών, συνολικό αριθµό επτά (07) ατόµων, γυµναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε ειδικότητα κολύµβησης.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την εποµένη εργάσιµη της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της παρούσας, Σάββατο 12.08.2017, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Πυλαίας –Χορτιάτη (∆ιεύθυνση Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313 301099) από την ∆ευτέρα 14.08.2017 έως και την Παρασκευή 25.08.2017 τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00.

Λεπτομέρειες ΕΔΩ