Πρόσληψη 8 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη του νομού Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για 8 θέσεις ΔΕ Φύλαξης, για χρονικό διάστημα 5 μηνών.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.