Πρόσληψη αρχαιολόγου στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 14-11-2019.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.