Πρόσληψη δυο ατόμων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη προσωπικού λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα 2 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου ανακοινώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.