Πρόσληψη δύο ΠΕ Παιδαγωγών για τα ΚΔΑΠ στο δήμο Θέρμης

H Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες,  συνολικά δύο (2) θέσεων προσωπικού, ειδικότητας Παιδαγωγών (ΠΕ), για την κάλυψη άμεσων αναγκών που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά, έτους 2017». Η προθεσμία αρχίζει αύριο και λήγει τη Δευτέρα 26 Ιουνίου.

Για όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την Ανακοίνωση που ακολουθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΔΑΠ