Πρόσληψη εκπαιδευτών στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της ΠΚΜ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές, με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, με τίτλο: «ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF SPECIAL AND ALTERNATIVE FORMS OF TOURISM ” και κωδικό 1, στο πλαίσιο της δράσης 4.7. του έργου «Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination» και ακρωνύμιο “BORDERLESS CULTURE”.

Αμοιβές και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η αμοιβή εκπαιδευτών ανά ώρα ανέρχεται στα 17 ευρώ μεικτά συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. τέρμα Ομονοίας (πρώην κτίριο ΔΕΣΕ) από τις 09:00 έως τις 13:00 Δευτέρα –Παρασκευή από 08/03/2019 έως 22/03/2019.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.