Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το πρόγραμμα «Παιδί και θάλασσα» στη Θέρμη

Η ΔΕΠΠΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα διάρκειας 10 ημερών, για την υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος «Παιδί και Θάλασσα έτους 2018».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ’ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ., μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από Παρασκευή 22-06-2018 έως Πέμπτη 28-06-2018 και με καταληκτική ώρα την 13.00 μ.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μέσω ταχυδρομείου, λόγω του ασφυκτικού χρονικού διαστήματος έως την έναρξη υλοποίησης του καλοκαιρινού προγράμματος.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.