Πρόσληψη ενός οδηγού στο Δήμο Θέρμης

Το Ν.Π.∆.∆. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, που εδρεύει στον Τρίλοφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας του ∆ήµου Θέρµης, Ν. Θεσσαλονίκης. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως 31 Αυγούστου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ