Πρόσληψη ενός ψυχολόγου στο Δήμο Κασσάνδρας

Την πρόσληψη ενός ψυχολόγου ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους ανακοινώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας για τις ανάγκες της Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας Κασσανδρείας (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) του Δήμου Κασσάνδρας, που εδρεύει στην Καλλιθέα.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ