Πρόσληψη επτά ατόμων για ένα χρόνο από το δήμο Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη επτά ατόμων ανακοίνωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την κάλυψη αναγκών του με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α)«Λειτουργία δημοτικών ιατρείων στα πλαίσια της ανάπτυξης υποδομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», β) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης» και γ) «Αποτύπωση και Εκπόνηση μελετών Πυρασφάλειας των Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Θεσσαλονίκης» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες.

Λεπτομέρειες ΕΔΩ