Πρόσληψη έξι ατόμων στο δήμο Χαλκηδόνος

Πρόκειται για τις ειδικότητες:

3 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
2 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ (για πισίνα)
1 ΔΕ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Προσωπικού του
Δήμου Χαλκηδόνος (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 36 Κουφάλια Θεσσαλονίκης) και αρμόδιος για την
παραλαβή είναι η υπάλληλος, Σταυρούλα Δελιάκη (τηλ. 2391 330152) κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την επομένη της
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από
21-06-2018 έως και 25-06-2018.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.