Πρόσληψη γυμναστών στο δήμο Παύλου Μελά

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Γυμναστηρίου ανακοίνωσε ο δήμος Παύλου Μελά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει στις 28/9/2018 και διαρκεί μέχρι και τις 8/10/2018.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.