Πρόσληψη ηλεκτρολόγου μέσω ΑΣΕΠ στο δήμο Χαλκηδόνος

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλκηδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.