Πρόσληψη νοσηλευτή στη Θεσσαλονίκη

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΣΥΝΘΕΣΗ», έχοντας υπόψη την ανάγκη κάλυψης μιας θέσης νοσηλευτή στο Οικοτροφείο «ΑΞΙΟΣ», για 15 άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στο Δήμο Θερμαϊκού του Ν. Θεσσαλονίκης, καλεί ενδιαφερόμενους νοσηλευτές-νοσηλεύτριες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του θεραπευτικού- αποκαταστασιακού προγράμματος του Οικοτροφείου «ΑΞΙΟΣ».

Οι υπηρεσίες του νοσηλευτή θα παρέχονται στο ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΑΞΙΟΣ», Ρωμανού 33, Περαία, Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα Προσόντα

– Πτυχίο Νοσηλευτικής κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

– Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή εργασία σε συναφείς φορείς

– Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Λοιπά κριτήρια επιλογής (εκτιμώνται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης):

Δυναμικός χαρακτήρας και ευχέρεια στην επικοινωνία και στην οργάνωση, ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα.

Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης Προσωπικού, η οποία θα προβεί σε αρχική αξιολόγηση των βιογραφικών και στη συνέχεια θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη.

Αποστολή βιογραφικών έως 02/12/2018.

Αποστολή βιογραφικών από 21/11/2018 έως και 02/12/2018, κατά προτίμηση με e-mail, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
ή εναλλακτικά στη διεύθυνση:
Μαρασλή 51, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54249
Τηλ.: 2310-334076
Fax: 2310-321910

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.