Πρόσληψη πληροφορικάριου και γυμναστή στο δήμο Θέρμης

To ΝΠΔΔ «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» του δήμου Θέρμης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φυσικής Αγωγής)  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, 8ωρης απασχόλησης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι λόγω του κατεπείγοντος μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (Δ/νση: Κοινοτικό Κατάστημα Τριλόφου, Πλατεία Δημαρχείου-
Τρίλοφος, τηλ: 23923/30-213, 214, 219) από Πέμπτη 07 Ιουνίου έως και Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, από
8:00 πμ έως 15:00 μμ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.