Πρόσληψη ψυχολόγου στη Θεσσαλονίκη – Μέχρι σήμερα το βράδυ η προθεσμία

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό , το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα http://www.gcr.gr/index.php/en/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μια θέση Ψυχολόγου για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Ο/Η ψυχολόγος θα ενταχθεί στην Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΣΠ  με στόχο την παροχή συμβουλευτικής στήριξης στους εξυπηρετούμενους (σε γυναίκες πρόσφυγες, θύματα έμφυλης βίας). Παράλληλα, θα συνεργάζεται και με άλλους φορείς ή επαγγελματίες με σκοπό το βέλτιστο συμφέρον των ωφελούμενων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, στις 12 το βράδυ.