Πρόσληψη συντονιστή προγράμματος στη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης

Δείτε την προκήρυξη εδώ.