Πρόσληψη 6 ατόμων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών, που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Επίσης, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής που εδρεύουν στον Πολύγυρο, ανακοίνωσε η Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.