Προσλήψεις 12 γυμναστών στο δήμο Θερμαϊκού

Tην πρόσληψη δώδεκα Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθια), διάρκειας οκτώ μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους 2017-2018 ανακοίνωσε το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικές Πολιτιστικές Περιβαλλοντικές Αθλητικές Κοινωνικές Υπηρεσίες Θερμαϊκού (ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. στην διεύθυνση τέρμα οδού Κύπρου, Άνω Περαία, Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Περαίας, 2ος όροφος κατά τις ώρες 9:00 με 14:00 από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης και για δέκα ημερολογιακές ημέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2392076011.

Επιλογή – ανάρτηση πινάκων – υποβολή ενστάσεων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με υπ’ αριθ. 139/20-10-2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θερμαϊκού. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα  ημερολογιακών ημερών στο γραφείο του Τμήματος Αθλητισμού, από την επομένη της ημέρας της ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ