Προσλήψεις 4 κτηνιάτρων από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 κτηνιάτρων για 8 μήνες στα Ιωάννινα, τη Λάρισα και την Καβάλα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.