Προσλήψεις 7 ατόμων στα ΕΛΤΑ του Νομού Θεσσαλονίκης

Την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 5 ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης και 2 ΔΕ Διανομέων, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ανακοίνωσαν τα ΕΛΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 μέρες και ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες. Αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΛΤΑ Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης, Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη, ή στα οικεία καταστήματα.

Περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ