Πρόσληψη 78 ατόμων στο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

 Ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 78 ατόμων για χρονικό διάστημα 8 μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Δείτε την προκήρυξη εδώ.