Προσλήψεις ειδικού προσωπικού για 173 παιδιά με αναπηρίες

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε 173 παιδιά που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, να εξασφαλίσουν την προσβασιμότητά τους στο σχολείο και το κοινωνικό γίγνεσθαι, θα προσφέρει το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που θα προσληφθεί στην Κεντρική Μακεδονία, μετά την υπογραφή της σχετικής προκήρυξης από τον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Οι 173 μαθητές με αναπηρίες θα αποκτήσουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα για το νέο σχολικό έτος, 2017-2018, καθώς μέσω του ΕΣΠΑ διατίθενται 2.131.750 ευρώ, προκειμένου από τη νέα σχολική χρονιά, τα παιδιά να λάβουν εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη. Η διαδικασία των προσλήψεων θα γίνει μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

«Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε κοινωνικό κράτος σε λειτουργία, πρώτο μας μέλημα είναι να μη στερείται κανένα παιδί την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Με την προκήρυξη της πρόσληψης ειδικού βοηθητικού προσωπικού, μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δίνουμε τη δυνατότητα για ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και για διαρκή υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία, των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Οι ωφελούμενοι μαθητές είναι παιδιά που για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής.