Προσλήψεις ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου ∆έλτα προχωράει σε προσλήψεις, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου ∆έλτα, που εδρεύει στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, και συγκεκριµένα 2 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Η διάρκεια της σύμβασης είναι οκτώ μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ