Προσλήψεις παιδιάτρων στο δήμο Θεσσαλονίκης

O ΟΒΡΕΠΟΜ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο άτοµα ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, για την υλοποίηση του προγράµµατος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.