Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου όρους ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως πέντε μήνες.

Πρόκειται για τις ειδικότητες:

  • ΤΕ Συντηρητών, με ειδίκευση στην ομάδα Β΄(συντήρηση τοιχογραφιών)
  • ΔΕ Συντηρητών, με ειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών

Δείτε την προκήρυξη εδώ.