Προσλήψεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αν. Μακεδονίας – Θράκης

H προθεσμία υποβολής αίτησης είναι μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.
Δείτε την προκήρυξη εδώ.