Πρόστιμα 787.000 ευρώ εντός του 2016 επέβαλε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Πρόστιμα συνολικού ύψους 787.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για 608 παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε σύνολο 6.690 ελέγχων σε επιχειρήσεις, κατά το 2016.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία, διενεργήθηκαν 1.274 έλεγχοι σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το λιανεμπόριο τροφίμων (κατ/τα τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, μίνι μάρκετ, κά) και διαπιστώθηκαν 207 παραβάσεις και επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 198.000 ευρώ.

Επίσης, πρόστιμα συνολικού ύψους 360.000 ευρώ κλήθηκαν να πληρώσουν 228 καταστήματα μη διατροφικών προϊόντων, σε σύνολο 2.217 ελέγχων επιχειρήσεων του κλάδου. Σε σύνολο 288 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, διαπιστώθηκαν 28 παραβάσεις και το συνολικό ύψος των προστίμων που επέβαλε η αρμόδια υπηρεσία ανήλθε στα 27.500 ευρώ. Επιπλέον, πρόστιμα ύψους 73.500 ευρώ επεβλήθησαν σε 99 επιχειρήσεις εστίασης, από τις 747 που ελέχθησαν, 14.000 ευρώ σε επιχειρήσεις χονδρικής για 14 παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε σύνολο 162 ελέγχων που διενεργήθηκαν και 114.000 ευρώ πρόστιμα επεβλήθησαν για 32 διαπιστωμένες παραβάσεις, σε σύνολο 1.997 ελέγχων, που έγιναν κατά τη διακίνηση προϊόντων (σταθμοί διοδίων, οδικοί άξονες και λιμάνια).

Από τα παραπάνω προκύπτει, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, ότι το ποσοστό παραβατικότητας συνολικά είναι 9,08%.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω έλεγχοι, στις περιπτώσεις του υπαίθριου εμπορίου, των λαϊκών αγορών και των πανηγυριών, δεν αντιστοιχούν σε μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά στο σύνολο της τοποθεσίας, την ημέρα που διενεργήθηκε ο έλεγχος από την υπηρεσία.