Πρόταση για Τοπική Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τους δήμους

Η Τοπική Κάρτα Κοινωνικής Αλληλεγγύης προτείνεται ως ένα ακόμα εργαλείο για την άμβλυνση των συνεπειών της σοβούσας οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης σε τοπικό επίπεδο. Είναι ένα δελτίο με ενσωματωμένη την φωτογραφία του δικαιούχου ή και του εξαρτώμενου μέλους της οικογένειάς του , το οποίο εκδίδει ο οικείος Δήμος, με ετήσια διάρκεια.

Του Μανόλη Λαμτζίδη *

Ο χαρακτηριζόμενος «άπορος» (σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια και βάσει δικαιολογητικών) δικαιούχος και κάτοχος της κάρτας , υποχρεωτικά δημότης του οικείου Δήμου θα έχει βάσει συμφωνίας («σύμβαση υπέρ τρίτου») , που θα έχει καταρτιστεί και υπογραφεί ανάμεσα στον νόμιμο εκπρόσωπο του οικείου Δήμου και εκπρόσωπο επιχείρησης, ή προμηθευτή αγαθών και εμπορευμάτων , ή πάροχο υπηρεσιών με έδρα (ή έδρα υποκαταστήματος) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου το δικαίωμα προμήθειας αγαθών ή εμπορευμάτων ή λήψης υπηρεσιών (του συνόλου ή μέρους ) με μείωση της αρχικής αξίας αγαθού ή εμπορεύματος ή της υπηρεσίας σε ποσοστά της τάξης του 30% -40% , ή και μεγαλύτερο, ή και εντελώς «δωρεάν» , η, σε τελευταία ανάλυση, όσο «αντέχει» ο πάροχος.

Το «προνόμιο» αυτό παρέχεται συμπληρωματικά και όχι «ανταγωνιστικά» με άλλα δικαιώματα που παρέχουν τοπικές ή κρατικές ή αυτόνομες –ανεξάρτητες δομές αλληλεγγύης

Α. Τα χαρακτηριστικά του νέου θεσμού:

  1. Είναι νέος.

  2. Έχει τοπικό και γεωγραφικά περιορισμένο χαρακτήρα

  3. Δεν έχει καταναγκαστικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα ,

  4. Δεν προκαλείται κανένα βάρος δημοσιονομικού χαρακτήρα στο Δήμο.

5. Δεν προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων όμοιων υπηρεσιών ή πωλητών αγαθών και εμπορευμάτων

  1. Απευθύνεται – εντός των προκαθορισμένων γεωγραφικών ορίων- σε όλους ανεξαίρετα τους εν δυνάμει «παρόχους», όπως πχ. Δημοτικές Επιχειρήσεις και υπηρεσίες , την τοπική Εκκλησία κλπ.

  2. Καλείται να παίξει ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο ο τοπικός Δήμος.

Β. Τρόπος λειτουργίας

1. Ο οικείος Δήμος υπογράφει ταυτόχρονα με πολλούς παρόχους ή μεμονωμένα με κάθε έναν μία συμφωνία , που θα ωφελεί τους άπορους δημότες του και τα μέλη των οικογενειών τους, που με την επίδειξη της «ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» θα έχουν δικαίωμα – με την επίδειξη του δελτίου- να προμηθευτούν εμπορεύματα ή προϊόντα η να «αγοράσουν» υπηρεσίες σε προκαθορισμένη «προνομιακή» τιμή.

2. Οι πάροχοι ,που συμβάλλονται θα προμηθεύονται από τις υπηρεσίες του Δήμου ειδικό αυτοκόλλητο.

3. Εισοδηματικά κριτήρια συμμετοχής των δικαιούχων

Α. Λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο πραγματικό δηλωθέν και όχι το τεκμαρτό εισόδημα

Β. Όρια και ποσοτικοί περιορισμοί (ενδεικτική αναφορά)

1.     Μοναχικό άτομο, ετήσιο εισόδημα μέχρι 6000 Ευρώ
2.     Ζευγάρι χωρίς τέκνα , ετήσιο εισόδημα μέχρι 7000 Ευρώ.
κ.ο.κ.

* Ο Μανόλης Λαμτζίδης είναι αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, επικεφαλής της “Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης Καλαμαριάς”