Η πρόταση που καταθέτει το Ποτάμι για το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών

«Το Ποτάμι εγκαίρως έχει αναδείξει τα σημαντικά και χρονίζοντα ζητήματα που απασχολούν τον χώρο της Παιδείας στην Ελλάδα τόσο στον δημόσιο διάλογο με τους φορείς της εκπαίδευσης και την κοινωνία όσο και μέσω των παρεμβάσεων του στο ελληνικό κοινοβούλιο», αναφέρει το Ποτάμι σε ανακοίνωσή του στην οποία καταθέτει την πρότασή του για τους διορισμούς στην παιδεία. Και συνεχίζει: «Η υποστελέχωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι ένα καίριο πρόβλημα το οποίο στα χρόνια της κρίσης μεγάλωσε, με αποτέλεσμα τα γνωστά κενά στα σχολεία ακόμα και στις δομές ειδικής αγωγής, και τις στρατιές αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι συνεχίζουν να τελούν υπό ένα άτυπο καθεστώς «ομηρίας».

Ας μην ξεχνάμε και τη χαμηλή πια αμειβόμενη εργασία των εκπαιδευτικών οι περισσότεροι των οποίων με φιλότιμο, και ίδια μέσα πολλές φορές, μορφώνουν τα παιδιά μας υπό δύσκολες συνθήκες και με ελάχιστους πόρους στη διάθεσή τους. Η επαρκής στελέχωση με μόνιμους εκπαιδευτικούς, η πραγματική αξιολόγηση (ούτε εικονική, ούτε τιμωρητική, αλλά κινητροδοτική) μαζί με την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τη διάθεση πόρων προς την εκπαίδευση είναι βασικές προτεραιότητες για το Ποτάμι.
Με αφορμή τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης και του Υπουργού Παιδείας για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στην τριετία 2018-2020 και εν αναμονή του τελικού πλαισίου, καταρχάς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας υπολογισμός των πραγματικών κενών στην εκπαίδευση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών.

Το Ποτάμι καταθέτει τους βασικούς άξονες συγκεκριμένης πρότασης για τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί για την πλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων. Προτείνουμε την ύπαρξη ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης με βάση τα εξής κριτήρια:

1) Επίδοση στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ
Όσοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν προλάβει για οποιοδήποτε λόγο να συμμετέχουν σε κάποιον προηγούμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ (π.χ. όπως νέοι απόφοιτοι, γιατί ο τελευταίος διαγωνισμός ΑΣΕΠ έγινε το 2008) αλλά και παλαιότεροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να ξαναδοκιμάσουν στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ, να δώσουν σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ ο οποίος θα διεξαχθεί εντός του 2017
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν επιτύχει σε παρελθοντικούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ δεν είναι απαραίτητο να μετέχουν στον νέο διαγωνισμό και λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή του σε εκείνον τον διαγωνισμό που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία.

2) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία
Αναγνώριση της προϋπηρεσίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση με ύπαρξη ενός μέγιστου αριθμού προσμετρώμενων μηνών προϋπηρεσίας
Αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στη φροντιστηριακή εκπαίδευση εφόσον τεκμηριώνεται σύμφωνα με την ασφαλιστική και εργασιακή νομοθεσία.

3) Ακαδημαϊκά κριτήρια
Πτυχία, συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι, διδακτορικό δίπλωμα κ.λπ.

4) Κοινωνικά κριτήρια
Περιπτώσεις αναπηρίας, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κ.λπ.

Οι συντελεστές στάθμισης των κριτηρίων (από την οποία θα προκύπτει και η μοριοδότηση) θα μπορούσε να είναι αντικείμενο μιας ad hoc συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων όπου θα κληθούν και φορείς.
Το Ποτάμι καταθέτει έγκαιρα την πρότασή του για το φλέγον ζήτημα του διορισμού εκπαιδευτικών προς όφελος της κοινωνίας προσπαθώντας να προτείνει μια ολοκληρωμένη πρόταση που δεν θα αποκλείει κανέναν και θα προσμετράει όλους τους δυνατούς παράγοντες.

Υ.Γ.: Επειδή μιλάμε για κενά στα σχολεία και νέους διορισμούς, θέλουμε να υπενθυμίσουμε στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι εκκρεμεί από τον Σεπτέμβριο (όταν ήταν Υπουργός ο κ. Φίλης) η απάντησή του σε κοινοβουλευτική ερώτηση από το Ποτάμι για τον αριθμό των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει και μια τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας για τον αριθμό των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν αποσπαστεί σε γραφεία Υπουργών και γενικά εκτός των σχολικών αιθουσών (να ενημερώσουμε ότι το Ποτάμι απασχολεί μόλις έναν (1) εκπαιδευτικό ως ειδικό σύμβουλο στο κόμμα και δύο (2) εκπαιδευτικούς σε γραφεία βουλευτών)».