Πρωτοβουλία για τη διευκόλυνση αποπληρωμής δανείων από τον ΟΕΚ ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διευκόλυνση αποπληρωμής δανείων που είχαν λάβει από τον ΟΕΚ 86.000 τρίτεκνες οικογένειες και που σήμερα αδυνατούν να ανταποκριθούν στην καταβολή των δόσεων, ζητούν από την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Όπως ειδικότερα επισημαίνουν, πρόκειται για στεγαστικά δάνεια που δόθηκαν με βάση Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2007 σε τρίτεκνες οικογένειες, αλλά και άλλες ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας, για την ανέγερση ή αγορά κατοικίας.

“Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΕΚ, πανελλαδικά τα δάνεια αυτά δόθηκαν σε 86.000 τρίτεκνες οικογένειες. Το στεγαστικό αυτό δάνειο, αφορούσε το ποσό των 160.000 ευρώ, ήταν άτοκο με διάρκεια αποπληρωμής τα 25 έτη, η δε μηνιαία δόση του ανέρχεται στο ποσό των 533 ευρώ. Προφανής σκοπός της ανωτέρω χρηματοδότησης ήταν η παροχή στην ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των τριτέκνων, η δυνατότητα να αποκτήσει μια αξιοπρεπή κατοικία ώστε να εγκατασταθεί σε αυτή και να βοηθηθεί στην καλύτερη και δικαιότερη ένταξη της στην κοινωνία”, αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνουν ότι “τα δάνεια δόθηκαν στους δικαιούμενους σε μια περίοδο ξέφρενης και εύκολης δανειοδότησης, κατά την οποία ουδείς είχε γνώση τι ακριβώς θα επακολουθήσει στην χώρα μας. Άφοβα λοιπόν, η κοινωνική αυτή ομάδα προχώρησε στην σύναψη των δανείων με τον ΟΕΚ, τα οποία ήταν και άτοκα, δίνοντας σε αυτούς την πεποίθηση της εύκολης αποπληρωμής τους, χωρίς να μπορούσαν οι δανειολήπτες να γνωρίζουν τι θα επακολουθήσει στο κοντινό μέλλον. Δεδομένης όμως της σφοδρής και διαρκούς οικονομικής κρίσης, επήλθε αδυναμία πληρωμής των υψηλών δόσεων του δανείου από την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των τριτέκνων, αφού πλέον το ποσό της δόσης – ήτοι τα 533 ευρώ μηνιαίως – είναι υπέρμετρα υψηλό, καθιστώντας την αποπληρωμή του δανείου αδύνατη από αυτούς”.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι το Σύνταγμα της Ελλάδας προστατεύει το δικαίωμα ιδιοκτησίας στο άρθρο 17, την πολύτεκνη οικογένεια στο άρθρο 21 και καθιστά το κράτος υπόχρεο να λαμβάνει μέτρα υπέρ της δημογραφικής πολιτικής, στο οποίο δημογραφικό πρόβλημα οι τρίτεκνες οικογένειες με τεράστιες θυσίες συμβάλλουν υπέρμετρα ώστε να μειωθεί. Έτσι, η αποπληρωμή του δανείου από την κοινωνική ομάδα των τριτέκνων έχει καταστεί αδύνατη και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έχουν γιγαντωθεί.

Μεταξύ άλλων, οι βουλευτές ζητούν έκδοση οδηγιών για την άμεση μείωση των μηνιαίων δόσεων, (σε ποσοστό ανάλογο με τη μείωση των μισθών που έχουν υποστεί οι δανειολήπτες) καθώς και έκδοση οδηγιών για τη ρύθμισή τους.