Σχέδιο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κ. Μακεδονία

Προχωρούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε σήμερα το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού για την επιλογή του αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο.

Στο σχέδιο θα περιγράφονται με ακρίβεια οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται σε περιπτώσεις επεισοδίων ρύπανσης και θα προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, θα αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση ώστε να επισημαίνονται οι σημειακές ή χωρικές πηγές ρύπανσης, θα καταγράφονται περιοχές ενδιαφέροντος, όπως η βιομηχανική περιοχή και το λιμάνι, θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για όλα τα επεισόδια ρύπανσης που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, θα αναπτυχθεί σχέδιο πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενώ θα γίνει και διαβούλευση μεταξύ φορέων για το εν λόγω σχέδιο.

Σε αυτήν τη φάση θα διατυπωθούν προτάσεις για δράσεις, όπως η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, η αντικατάσταση των λεωφορείων με άλλα οχήματα που θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα κ.ά.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη που ξεκινά μία τέτοια δράση, δεδομένου ότι από το 2011 οι περιφέρειες είναι αρμόδιες για την εκπόνηση σχεδίων όσον αφορά την ποιότητα του αέρα.

Για καθυστερήσεις έκανε λόγο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής, ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια«, Γιάννης Ανδρίτσος. Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, από τη «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα», χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι η πρώτη περιφέρεια στη χώρα που παίρνει αυτήν την πρωτοβουλία, ενώ ο Δημήτρης Μούρνος, από την παράταξη «Συμμετέχω», εξέφρασε προβληματισμό κατά πόσο ακόμη μία διαδικασία ελέγχου ρύπανσης θα είχε καλύτερα αποτελέσματα καθώς, όπως είπε, λείπει η πολιτική βούληση να επιβληθούν κυρώσεις στους ρυπαίνοντες.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ