Σχέδιο για αύξηση των θέσεων εργασίας εκπονήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο

«Η εργασία πάει μαζί με την επιχειρηματικότητα. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει εργασία, αν δεν υπάρχει υγιής επιχειρηματικότητα» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Ανδρέας Νεφελούδης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), με τίτλο «Λύσεις Εξωστρέφειας: Ανθρώπινο Δυναμικό & Εξαγωγές».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Νεφελούδης ανέλυσε το σχεδιασμό μίας μεγάλης πρωτοβουλίας του υπουργείου που στηρίζεται στο πρόγραμμα της διαρθρωτικής προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων στην αλλαγή. Όπως είπε, «αν δεν αναπτυχθούν πολιτικές αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εισαχθούν νέες διαδικασίες και εργαλεία για την προστασία της εργασίας. Γι’ αυτόν το λόγο, εκπονήσαμε ένα ολιστικό πρόγραμμα που θα συμβάλει, όχι μόνο στη διατήρηση των θέσεων εργασίας που υπάρχουν ήδη, αλλά και στην αύξησή τους, τα επόμενα χρόνια. Το σχέδιο δράσης που καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2016, εγκρίθηκε χωρίς καμία παρατήρηση τον Νοέμβριο-αρχές Δεκεμβρίου του 2016».

Ο κ. Νεφελούδης απαρίθμησε τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης: «Η πρώτη ενδεικτική δράση αναφέρεται στην υποστήριξη επισφαλώς εργαζομένων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κρίση, ώστε να αποτραπεί η μετάβασή τους στην ανεργία και να βελτιωθεί η εργασιακή κατάστασή τους, με επίκεντρο την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσόντων τους, ανάλογα με την ειδικότητα στην οποία ήδη εργάζονται, ή σε συναφή ειδικότητα στον ίδιο κλάδο, όπως και επαγγελματικό προσανατολισμό και μετάβαση σε ειδικότητα εργασίας στους τομείς της οικονομίας με αναπτυξιακές προοπτικές. Δεύτερη δράση είναι η υποστήριξη εργαζομένων σε κλάδους που βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία και εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης. Άλλη δράση είναι η υποστήριξη της απασχόλησης των αυτοαπασχολουμένων. Σε αυτές τις δράσεις υποστήριξης, περιλαμβάνονται η δικτύωση και η ανάπτυξη συνεργασιών cluster, με αντικείμενο την αποτελεσματική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, την εξωστρέφεια, την υιοθέτηση καινοτομιών και την αναβάθμιση των προσόντων τους. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι, πώς ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες θα περάσουν από ένα μοτίβο λειτουργίας παραδοσιακού τύπου σε σύγχρονες μορφές».