Σε κτίριο του δήμου Θεσσαλονίκης σχεδιάζεται η λειτουργία δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Τη δωρεάν παραχώρηση τριώροφου ακινήτου στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων από την Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης- ΑΑΕ/ΟΤΑ (πρώην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ) σχεδιάζει ο κεντρικός δήμος.

Στο συγκεκριμένο κτίριο, εμβαδού 220 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Αλεξανδρείας 59, αναμένεται να φιλοξενηθούν είκοσι ανήλικοι (κάτω των 18 ετών) που φτάνουν στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική τους μέριμνα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα τους παρέχεται στέγαση, σίτιση, καθαριότητα, φύλαξη καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα, θα υπάρχει ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική και νομική υποστήριξη, εκπαίδευση στη δομή και διερμηνεία σε γλώσσα που κατανοεί κάθε ανήλικος.

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ αναμένεται να αναλάβει για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης τον ρόλο του φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του ανωτέρου έργου με την ένταξή του στο πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διακήρυξη της κυβέρνησης «Κανένα παιδί μόνο».

Η λειτουργία της Δομής Φιλοξενίας θα χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου του Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενταξης. Η δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου θα απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, που θα συνεδριάσει διά περιφοράς την ερχόμενη Δευτέρα. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης θα αφορά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.