Σεμινάρια από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ

Πέντε σεμινάρια επιμόρφωσης πτυχιούχων ΑΕΙ θα οργανώσει στους χώρους του το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΚΒΕ (Βασ. Όλγας 36, κτήριο «Μέλισσα») αίτηση (βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΒΕ: www.kbe.auth.gr – Επικαιρότητα), αντίγραφο πτυχίου και βιογραφικό σημείωμα, δικαιολογητικά απαραίτητα για την εγγραφή τους μέχρι και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου.

Τα σεμινάρια που θα διεξαχθούν είναι τα εξής:

1.Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Θεολογίας με τίτλο:

«Η Κωνσταντινούπολη ως κέντρο της βυζαντινής θεολογίας».

2. Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης με τίτλο:

«Οι Βυζαντινές πόλεις στο Βαλκανικό χώρο».

3. Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινής Ιστορίας με τίτλο:

«Η Βυζαντινή και Μεσαιωνική κοινωνία. Μια παράλληλη (;) πορεία από τον 4ο στο 15ο αι.».

4. Σεμινάριο Τμήματος Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας με τίτλο:

«Η Βυζαντινή λογοτεχνία στην παλαιολόγεια εποχή (1261-1453)».

5. Σεμινάριο Τμήματος Βυζαντινού Δικαίου με τίτλο:

«Θεσμοί του δημοσίου και του ιδιωτικού βυζαντινού δικαίου».

Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν αναλόγως των προσόντων τους έως τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού ακροατών (30 άτομα) σε κάθε τμήμα. Ο κύκλος των μαθημάτων επιμόρφωσης εκτείνεται στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Το ΚΒΕ θα χορηγήσει με το πέρας των μαθημάτων σχετική πιστοποίηση.

Όσοι εκ των ενδιαφερόμενων συμμετείχαν στα σεμινάρια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα νέα προγράμματα, θα καταθέσουν μόνο την αίτηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή ή προσθήκη στους τίτλους σπουδών ή το βιογραφικό τους σημείωμα.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανά κύκλο σεμιναρίων ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ (40 ευρώ για την εγγραφή, τα οποία καταβάλλονται εφόσον εγκριθεί η αίτηση και 10 ευρώ για τη χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης, τα οποία καταβάλλονται με το πέρας των μαθημάτων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310992002 και 2310992014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του ΚΒΕ: www.kbe.auth.gr».