Σήμερα η εκδήλωση του BLOCO «Ισότητα της Διαφοράς» στο ΠΑΜΑΚ

Σήμερα Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, στις 12:30, έχει προγραμματιστεί η εκδήλωση του BLOCO «Ισότητα της Διαφοράς – έμφυλα στερεότυπα στις σπουδές και την εργασία» στο ΠΑΜΑΚ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης επιχειρείται να ξεκινήσει η κουβέντα για την ισότητα των φύλων αλλά και την καταπολέμηση φαινομένων σεξισμού.

Στην εκδήλωση ομιλήτριες θα είναι η Σάσα Λαδά, Ομότιμη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ, η
Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Καθηγήτρια Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πα.Μακ, και η
Αθηνά Κοτζαμπάση, Καθηγήτρια Νομικής Α.Π.Θ.

Το κάλεσμα του BLOCO αναφέρει:

Παρά τους ατέρνομους και ακατάπαυστους συλλογικούς αγώνες που έχουν σημειωθεί στην ιστορία με σκοπό την διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών και αξιοπρέπειας στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον και παρά των οποίων κεκτημένων, πολλά είναι αυτά που εξακολουθούν να προβληματίζουν τις κοινωνικές ομάδες, ιδίως τις ομάδες χειραφέτησης, και χρίζουν άμεσης επίλυσης . Οι προβληματισμοί αυτοί πηγάζουν από την έξαρση διαφόρων φαινομένων που φαίνεται να αντιμετωπίζουν τις γυναίκες διαφορετικά από τους άντρες στο εργασιακό τους χώρο. Φυσικά τέτοιου είδους αντιμετωπίσεις δεν συνάδουν με τον κόσμο του 21ου αιώνα, και οι αντιλήψεις αυτές είναι μάλλον αναχρονιστικές και στερεοτυπικές. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες το Πανεπιστήμιο καλείται πέρα από τον τεχνοκρατικό του χαρακτήρα να αναπτύξει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές και το αίσθημα της ισότητας των φύλων μέσα από το περιεχόμενο των σπουδών. Στο έργο αυτό και συγκεκριμένα εντός του Πα.Μακ μπορεί να συμβάλει σημαντικά και η επικείμενη νεοσυσταθείσα Επιτροπή Φύλων , η οποία θα ασχολείται με θέματα ισότητας των φύλων και με την αντιμετώπιση τυχόν ανάρμοστων συμπεριφορών απέναντι στις φοιτήτριες. Εμείς ως BLOCO θεωρούμε ότι κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητής πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε κάθε συλλογική διεκδίκηση και θα μάχεται φαινόμενα φασισμού, σεξισμού και ομοφοβίας.