Στα τέλη της εβδομάδας οι βάσεις εισαγωγής σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Την Πέμπτη ή την Παρασκευή αναμένεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων.

Για άλλη μια χρονιά φαίνεται ότι οι βάσεις θα κινηθούν με διαφορετικές «ταχύτητες», το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το βαθμολογικό χάσμα ανάμεσα στις υψηλόβαθμες και τις χαμηλόβαθμες σχολές.

Όπως αναφέρει η Ημερησία, είναι ενδεικτικό ότι στο 3ο πεδίο των Επιστημών Υγείας, οι πολύ καλές επιδόσεις των υποψηφίων αναμένεται να συμπαρασύρουν ανοδικά τις βάσεις από τις χαμηλόβαθμες παραϊατρικές έως και τις περιζήτητες Ιατρικές σχολές, με αποτέλεσμα πολλοί υποψήφιοι να μην καταφέρουν να εισαχθούν στη σχολή της πρώτης τους επιλογής ακόμη κι αν αρίστευσαν. Στον αντίποδα, βέβαια, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και πολλές περιπτώσεις υποψηφίων που θα καταφέρουν να πάρουν το «εισιτήριο» της εισαγωγής ακόμη και με μέσο όρο βαθμολογίας 2 ή 3(!). Η μικρότερη βάση εισαγωγής αναμένεται να καταγραφεί σε τμήματα ΤΕΙ Τεχνολογικών Επιστημών στο 2ο πεδίο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο 1ο επιστημονικό πεδίο εκτιμάται ότι θα υπάρξει μικρή, αλλά σαφής πτώση των βάσεων η οποία θα κινείται από 150 μόρια στις δημοφιλείς σχολές έως 500 μόρια στις χαμηλόβαθμες. Στο 2ο πεδίο αναμένεται μικρή άνοδος στις υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου και, αντίθετα, πτώση στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες σχολές ενώ στο 3ο οι βάσεις κινούνται ανοδικά τόσο στις περιζήτητες Ιατρικές σχολές όσο στις χαμηλόβαθμες παραϊατρικές. Στο 4ο πεδίο αναμένεται πτώση των βάσεων -έως και 2.500 μόρια- στα Παιδαγωγικά τμήματα για τα οποία το ενδιαφέρον έχει περιορισθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των μηδενικών προσλήψεων στη δημόσια εκπαίδευση. Τέλος, στο 5ο πεδίο η πορεία των βάσεων προδιαγράφεται πτωτική, από 400 έως 700 μόρια, σε όλες τις σχολές, από τις πλέον υψηλόβαθμες έως τις χαμηλόβαθμες.

Ηλεκτρονικά οι εγγραφές

Φέτος οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΙ θα γίνουν ηλεκτρονικά και σε προθεσμία εντός του Σεπτεμβρίου. Η νέα διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

-Οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή, θα χρησιμοποιούν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που είχαν για το μηχανογραφικό τους δελτίο.

-Στη συνέχεια, οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας τους με ταχυμεταφορά ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σημειώνεται ότι από φέτος, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, καταργείται η «υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», δηλαδή απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης το οποίο μέχρι πέρυσι ήταν απαραίτητο για τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων.

-Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, η γραμματεία του τμήματος ή της σχολής ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εισαγομένους.