Σταδιακά 500 θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ, δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη

Την πρόσληψη 500 υπαλλήλων με 8μηνη σύμβαση εργασίας ετοιμάζουν τα ΕΛΤΑ, ενώ οι προκηρύξεις θα εκδοθούν σταδιακά μέσα στον Φεβρουάριο. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Οι 300 θέσεις θα κατανεμηθούν στην περιφέρεια και οι 200 θέσεις στην Αττική.

Ήδη, δημοσιεύτηκε η πρώτη προκήρυξη για την πρόσληψη 42 εποχικών υπαλλήλων, ειδικότητας ΔΕ Διανομέων, στα ΕΛΤΑ Αθήνας.

Γενικώς, θα ζητηθούν δύο ειδικότητες: ΔΕ Διανομέων και ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης.

Τα προσόντα

ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης: Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Ενιαίου Λυκείου ή Πολυκλαδικού και γνώση χειρισμού Η/Υ στα βασικά αντικείμενα.

ΔΕ Διανομέων: Οποιοσδήποτε τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, κατηγορίας Α1, σε ισχύ (όχι μοτοποδήλατο).

Δείτε την πρώτη προκήρυξη για τις θέσεις στην Αθήνα εδώ.