Στάση εργασίας αύριο των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ

Πανελλαδική στάση εργασίας κήρυξε αύριο η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ. Η στάση εργασίας θα ξεκινήσει από τις 11.30 πμ και θα ολοκληρωθεί με τη λήξη του ωραρίου (2μμ).

Έτσι παραρτήματα ή υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ενδέχεται να μη λειτουργήσουν αύριο μετά τις 11.30πμ.

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ ζητούν την επίλυση ζητημάτων που αφορούν την καλή λειτουργία των υπηρεσιών και συγκεκριμένα στην επίλυση του βασικού προβλήματος, τη δυσλειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).